14 Smalle Beek

De Smalle Beek, een beek die ontspringt ter hoogte van de Wouwse Plantage. De beek is ontstaan tijdens het Weichselien na insnijding van de rivier de Schelde. Gedurende het voorjaar stroomde er smeltwater door het gebied. Deze smeltwater stromen waren de voorlopers van de beken in Noord-Brabant.
Gedurende het Holoceen tijdperk begonnen de beken, in dit geval de Smalle Beek, pas de kenmerken van een estuarium te krijgen.

Voor een lange periode was de Smalle Beek de hoofdaanvoer voor het water in de slotgracht van het Kasteel van Wouw. Na inpoldering van de Kruisland polder in 1487, veroorzaakte de beek te veel wateroverlast. Als gevolg werd de loop van de beek verlegd. Tegenwoordig mondt de Smalle Beek uit in de gekanaliseerde Brandse Beek in het Holocene zeekleipolder gebied. 

51.502099219966, 4.3725867