Geopark

Het gebied van het Vlaams-Nederlandse Geopark Schelde Delta is vanwege zijn ligging altijd een natuurlijk dynamische regio geweest, waar de interactie tussen mens en geologie het hedendaagse landschap heeft gevormd. De rivier de Schelde met haar estuaria vormt de blauwe draad door het gebied.

De mariene en fluviatiele invloeden hebben gezorgd voor de geologische basis, die bestaat uit een afwisseling van grote hoeveelheden zand- en kleilagen. Dit komt tot zichtbare uiting als reliëf bij de Brabantse Wal en de cuestafronten van Vlaanderen. De landschapsvormende processen hebben tot verdwenen rivierlopen, veengroei, schorren, stuifzandduinen en dergelijke fenomenen geleid, die vandaag de dag het uitzicht bepalen.

Overal in het gebied zijn sporen te zien van hoe in de loop der tijd de mens, in een voortdurend veranderend klimaat, strijd heeft geleverd tegen het water. De honderden verdronken dorpen zijn hier onder andere een stille getuigenis van. Echter, de mens leeft ook sàmen met het water, past zich aan het water aan en benut het water (denk aan inundaties, getijdenmolens, zilte teelten en visserij). Daarmee is het gebied al eeuwen een Climate Living Lab, avant la lettre.

De lage ligging, de grote bevolkingsdichtheid en de vele economische activiteiten in het gebied maken het Geopark Schelde Delta tot een van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld. Dit Climate Living Lab gebruikt het geologische en menselijke verleden van het gebied om de impact van klimaatverandering te illustreren, bewustwording te creëren en te kijken naar duurzame, internationaal-relevante oplossingen voor de toekomst.

De Schelde bij Weert - zoetwaterschorren langs de Schelde

UNESCO

UNESCO heeft dit Global Geopark keurmerk in het leven geroepen als internationaal netwerk van gebieden die UNESCO erg belangrijk vindt omwille van de geologie. Dit creëert kennisverwerving, educatie, maar ook kansen voor toerisme en gastheren... Klik op het pijltje om hier meer over te ontdekken.

Onze partners

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
EGTS Linieland van Waas en Hulst
Provincie Antwerpen