Climate of all time

De Schelde Delta – eigenlijk een estuarium – verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Het deltagebied is daarmee al duizenden jaren een soort levende experimenteerruimte waar de mens zich steeds heeft moeten aanpassen aan schommelingen in temperatuur en zeespiegel. Water is zowel vijand als vriend. Dit zal ook voor de komende decennia waarschijnlijk gelden, want het deltagebied staat op nummer 8 van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld. Dit komt door de bevolkingsdichtheid, lage ligging en economische activiteiten in het gebied.

Klimaatuitdagingen

Duidelijk is dat we op het gebied van klimaat voor grote uitdagingen staan. Zware regenval en aanhoudende droogte zijn geen uitzondering meer. Nieuwe studies laten een zeespiegelstijging zien van 2 tot 3 meter in het jaar 2100. Door naar het verleden te kijken, leren we om te gaan met de klimaatuitdagingen van vandaag en morgen. En belangrijker nog: het relativeert, motiveert en geeft inspiratie om mee te bewegen ‘on the tides of time and climate’. Want één ding is zeker: het gebied waarin we wonen blijft veranderen.

Onderzoeken

Hoe we moeten meebewegen, willen we onderzoeken vanuit het ‘Climate Living Lab Schelde Delta’, via onderwijs, workshops en evenementen. We willen met heel veel partners laten zien welke sporen er in het gebied zijn. En hoe land, zee, mens en water zich ontwikkelden in een steeds veranderend klimaat. Kijkend naar het verleden, zien we de toekomst scherper. Al doende leren we – voor onszelf en andere delta’s in de wereld – welk effect dit heeft op nieuwe keuzes die we maken. De strijd tegen het water wordt zo het leven met het water.

Paulinaschor - schorgebied grenzend aan de Paulinapolder (gemaakt door Arjen Hartog)

Wist je dat?

Er is verschil tussen een delta en een estuarium. Bij een delta is de invloed van de rivier met zoet water en sediment naar de zee het grootste. Bij een estuarium heeft de zee een sterke invloed tot ver in de rivier met zout water en getijverschil. De Schelde Delta is dus eigenlijk een estuarium. Interessant? Lees hier meer!

De geschiedenis van Geopark Schelde Delta in een vogelvlucht

Climate Living Lab als basis voor samenwerking

In 2017 ontstond het idee van het Geopark Schelde Delta als Climate Living Lab, een showcase voor de hele wereld. Het deltagebied staat namelijk op nummer 8 van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld. Meer weten over de oprichting van ons Geopark? Lees hier snel verder!

Type
Bezoekers wandelen langs de getijdgeul Hammen in de gemeente Schouwen, Oosterschelde

Eastern Scheldt Week

Read more
Tentoonstelling in het Mercatormuseum

Mercator Museum

Read more
Tentoonstelling in het Mercatormuseum

Mercatormuseum

Read more
Zeelandbrug

Nationaal Park Oosterschelde

Read more
Zeelandbrug

Oosterschelde National Park

Read more
Bezoekers wandelen langs de getijdgeul Hammen in de gemeente Schouwen, Oosterschelde

Oosterscheldeweek

Read more
Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris

Terra Maris

Read more
Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris

Terra Maris

Read more