Unesco Global Geopark

Logo UNESCO Global Geopark

Wat is een Unesco Global Geopark?

Een Unesco Global Geopark is een gebied en een partnernetwerk, erkend door de Unesco vanwege het uniek internationaal geologisch belang. Lokaal management zorgt voor behoud en beheer. Het Geopark draagt bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en verbindt het geologische erfgoed met alle andere aspecten van het culturele, natuurlijke en immateriële erfgoed. 

Unesco legt het zo uit:

Wat is er zo uniek?

Het Geopark Schelde Delta vertelt een 50 miljoen jaar lang verhaal van bodemdaling en opheffing, stijging en daling van de zeespiegel, getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden. 

Het menselijk handelen als geologische kracht is wat het Geopark Schelde Delta het meest typeert. Of we nu vechten, gebruiken of bouwen met de natuur, ons handelen heeft veel bedoelde en onbedoelde gevolgen voor het landschap en zijn sedimenten. 

Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt. Nergens ter wereld is de invloed van de getijden op het landschap en zijn inwoners zo groot als in het Schelde-estuarium. 

Ook is Geopark Schelde Delta het enige Geopark ter wereld dat zo’n duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. 

Krabbenkreek (gemaakt door Marcelle Davidse)

Wat is een estuarium?

Een estuarium is een verbrede, doorgaans trechtervormige monding van een rivier. In de monding is er getijdenwerking dat zout water naar het binnenland ‘duwt’, waarna eb zoet water naar de monding ‘trekt’. Estuaria bestaan typisch uit slikken en schorren.  

De Benelux heeft sinds de aanleg van de Deltawerken nog drie natuurlijke estuaria. Daarvan is er één in het Geopark Schelde Delta: de Westerschelde. De Oosterschelde is het voormalige estuarium van de Schelde. Klik hier om deze en andere prachtige plekken van Geopark Schelde Delta te ontdekken. 

Rem van den Bosch - Here Comes the Flood

Link met het klimaat?

Er is geen ander Geopark dat een zo duidelijke link legt met het thema klimaatverandering. De strijd tussen mens en water maakt het gebied van Geopark Schelde Delta een waardevol klimaatlaboratorium. We leren uit het verleden om in het heden aanpassingen te kunnen uitvoeren. Het Geopark als levend klimaatlaboratorium biedt volgens de Unesco een waardevolle toevoeging aan het wereldwijde Geoparknetwerk. 

Sustainable development goals in cirkel

Sustainable Development Goals

Een Unesco Global Geopark helpt om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen: de Sustainable Development Goals of SDG’s. Dat zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Een Unesco Global Geopark doet dat door te leren van het verleden, te ontwikkelen in het heden en te beschermen voor de toekomst – samen voor onze planeet. 

Vanuit de Unesco Global Geoparken is er ook een werkgroep die focust op de SDG’s, SDG Working Group EGN (mail voor meer informatie gerust naar j.weber@geo-naturpark.de).