Zeeland

De naam 'Zeeland' wijst terug naar het oorspronkelijke eilandenrijk. Vrijwel de hele provincie (behalve de duinstreek) ligt op of onder zeeniveau. Het landschap is een lappendeken van polder(tje)s, doorsneden door kreken en vele dijken.

KENMERKEN

De geografie van Zeeland is in de loop van de tijd grondig gewijzigd. De vele kleinere eilanden zijn langzamerhand samengegroeid tot de grotere (schier)eilanden die we nu kennen. Andere voormalige bewoonde gebieden staan nu onder water (o.a. het Verdronken Land van Saeftinghe en het Verdronken Land van Zuid-Beveland). 

Het is een echt estuariumgebied met grote mondingen van rivieren waar de getijdewerking sterk aanwezig is. Dit getijdengebied wordt gekenmerkt door schorren, slikken, platen en geulen.

Door de vele afdammingen door de Deltawerken in de tweede helft van de 20e eeuw zijn de meeste estuaria veranderd in zeearmen (zoals de Oosterschelde), en meren (zoals het Veerse Meer en de Grevelingen). De Westerschelde is nog een echt estuarium en poort tot de wereldhavens van Antwerpen en Gent (North Sea Port).

ONTSTAAN

Tijdens de laatste ijstijd was Zeeland grotendeels een zandige poolwoestijn, die na het einde van de ijstijd, onder invloed van de stijgende zeespiegel, langzaam veranderde in een veenmoeras. De oprukkende zee verdronk vervolgens ook dit moeras en veranderde Zeeland omstreeks 6300 jaar geleden in een getijdengebied.

Door ontginning en ontwatering van het veen kreeg na de Romeinse Tijd de zee vat op het gebied en ontwikkelde zich het eilandrijk die de basis vormde voor het huidige Zeeland. Zo’n 1000 jaar geleden begon men met het bedijken van de hogere schorgebieden en begon de voortdurende strijd en het leven tegen en met het water.

ZILT & ZOET

Mosselen, lamsoor, zeekraal,... Bekijk alle Zeeuwse steekproducten en gerechten via deze link.

LIGGING

Zeeland is een provincie in het zuidwesten van Nederland, en bestaat uit een aantal schiereilanden die ooit losse eilanden waren. Het Zuiden van Zeeland grenst aan Vlaanderen en wordt daarom Zeeuws-Vlaanderen genoemd.

Verdonken Zwarte Polder - Slikken, schorren en duingebied direct aan zee

Visit Zeeland

Zeeland. Ongenadig mooi. Een walhalla voor watersporters en natuurliefhebbers. Maar ook voor zonliefhebbers. Of Bourgondiërs. Hier heb je alles. Snuif de geur van de zee in je op en kom tot rust. Wij heten je graag welkom. Waar heb je zin in?

De ontwikkeling van een getijdengebied is een continu proces, waarbij geulen uitgesleten worden en platen, slikken en schorren door het getij worden opgehoogd met sediment. Maar niet alle platen en slikken worden op den duur opgehoogd tot schorren. Geulen verleggen zich en kunnen eerder gevormde platen, slikken en zelfs schorren opnieuw uitschuren. Het getij kan de buitendijkse gebieden op deze manier vele malen opnieuw omwerken. Een gebied dat voortdurend in beweging is en wat veel stuurmanskunst vraagt voor de grote zeeschepen die door de Westerschelde varen.

Het westen van Zeeland wordt gekenmerkt door de Noordzeekust. Hier liggen hoge duinen en mooie stranden. Het is vooral deze kust die vele toeristen en recreanten naar Zeeland trekt. Maar daarmee wordt beslist voorbij gegaan aan het vele moois dat in de hele regio is te zien en te beleven.

Door de vele overgangen van zoet naar zout, hoog naar laag, zand naar klei en door het getij kent Zeeland een rijke scharkering van natuurgebieden en landschappen. Naar het zuiden in Zeeuws-Vlaanderen ligt een mooi overgangslandschap naar de zandgebieden van Vlaanderen. Hier liggen ook de vele forten en linies uit de tachtig jarige oorlog, de Staats-Spaanse Linies.

Zeeland is een gebied voor watersport, fietsen en wandelen. De keuken, bestaande uit een rijke afwisseling van zilte producten zoals oesters, mosselen en Oosterscheldekreeft en de vele producten van de vruchtbare Zeeuwse akkers laten zich goed smaken met een goede wijn van de kalkrijke en zonovergoten gronden van het eiland Schouwen-Duiveland.

Type
Crypten Abdij Middelburg

Abdij Middelburg

Read more
Wandelaars

Avontuurlijke tocht door Zuid-Beveland

Read more
Strandwal Walcheren

Beach ridge of Walcheren

Read more
De raadszaal in het Belfort van Sluis

Belfort van Sluis

Read more
De raadszaal in het Belfort van Sluis

Belfry of Sluis

Read more
Berg van Troje in Borssele

Berg van Troje

Read more
Drone beelden van het themapark over de Slag om de Schelde

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Read more
Bezoekers kijken met een verrekijker over de Oosterschelde tijdens de boottocht

Boottocht op de Oosterschelde

Read more
Bezoekers kijken met een verrekijker over de Oosterschelde tijdens de boottocht

Boottocht op de Oosterschelde

Read more
Luchtfoto Verdronken Land van Saeftinghe

Border park Groot Saeftinghe

Read more
Braakmanregio Kreken van Assenede

Braakman region

Read more
Luchtfoto Braakmanregio

Braakmanregio

Read more
Boten bij het Brouws Museum

Brouws Museum

Read more
Boten bij het Brouws Museum

Brouws Museum

Read more
De hospitaalbunker in de duinen bij Dishoek

Bunker stories Dishoek

Read more
Een bunker waarin het Bunkermuseum Zoutelande is gevestigd

Bunkermuseum Zoutelande

Read more
Een bunker waarin het Bunkermuseum Zoutelande is gevestigd

Bunkermuseum Zoutelande

Read more
De hospitaalbunker in de duinen bij Dishoek

Bunkerverhalen Dishoek

Read more
Informatiecentrum Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Architectuur Zeeland

CBK Zeeland

Read more
Informatiecentrum Centrum voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Architectuur Zeeland

CBK Zeeland

Read more
Kustduinen Zuidwest Walcheren

Coastal dunes of southwest Walcheren

Read more
Damse Vaart

Coversand area Sint Jansteen

Read more
Hollandersgatkreek

Creek and coversand area Sint-Margriete - Aardenburg

Read more
Kreekruggen en Poelgronden Walcheren

Creek ridges and pool grounds of Walcheren

Read more
Waterleidingbos bij Sint-Jansteen

Dekzandgebied St. Jansteen

Read more
Deltawerken - Oosterscheldekering

Delta Works & Neeltje Jans

Read more
Deltawerken - Oosterscheldekering

Deltawerken & Neeltje Jans

Read more
Snorkellende vrouw (gemaakt door Lars H Knudsen)

Diving safari

Read more
Verdronken Land van Saeftinghe

Drowned Land of Saeftinghe

Read more
Verdonken-Zwarte-Polder_-West-Zeeuws-Vlaanderen-slikken_-schorren-en-duingebied-direct-aan-zee-gemee.jpeg

Drowned Zwarte Polder

Read more
Mottekasteel bij Terra Maris, Duingebied Oranjezon en de Manteling

Duingebieden Oranjezon en de Manteling

Read more
Manteling-van-Walcheren

Dune complex Oranjezon and the Manteling

Read more
Oosterschelde - Stormvloedkering

Eastern Scheldt

Read more
Bezoekers wandelen langs de getijdgeul Hammen in de gemeente Schouwen, Oosterschelde

Eastern Scheldt Week

Read more
Bezoekers in de modder tijdens een excursie in het Verdronken Land van Saeftinghe

Excursie in het Verdronken Land van Saeftinghe

Read more
Schiponderdelen in het Visserijmuseum Breskens

Fisheries Museum - Breskens

Read more
Overzichtsfoto van de dijk op Fort Ellewoutsdijk

Fort Ellewoutsdijk

Read more
Overzichtsfoto van de dijk op Fort Ellewoutsdijk

Fort Ellewoutsdijk

Read more
Fort Rammekens

Fort Rammekens

Read more
Fort Rammekens

Fort Rammekens

Read more
Fruitteeltmuseum

Fruitteeltmuseum

Read more
Fruitteeltmuseum

Fruitteeltmuseum

Read more
Luchtfoto Verdronken Land van Saeftinghe (gemaakt door Marcelle Davidse)

Grenspark Groot Saeftinghe

Read more
Speurtocht naar onderwaterleven tijdens de Grevelingenweek

Grevelingenweek

Read more
Speurtocht naar onderwaterleven tijdens de Grevelingenweek

Grevelingenweek

Read more
Een van de negen bunkers in Groede Podium

Groede Podium

Read more
Een van de negen bunkers in Groede Podium

Groede Podium

Read more
Halte Arsenaal van de Zonnetrein (zonnetreinzeeland.nl)

Guided Walk Vlissingen

Read more
Collectie streekdracht in Het Warenhuis - Het museum over het land van Axel

Het Warenhuis

Read more
Collectie streekdracht in Het Warenhuis - Het museum over het land van Axel

Het Warenhuis

Read more
Watersnoodhuis

Het Watersnoodhuis

Stavenisse
Read more
Watersnoodhuis

Het Watersnoodhuis

Stavenisse
Read more
Klederdracht in Museum Arnemuiden

Historical Museum Arnemuiden

Read more
Klederdracht in Museum Arnemuiden

Historisch Museum Arnemuiden

Read more
Bezoeker bekijkt expositie in Historisch Museum De Bevelanden

Historisch Museum De Bevelanden

Read more
Bezoeker bekijkt expositie in Historisch Museum De Bevelanden

Historisch Museum De Bevelanden

Read more
Uitzicht op de Hooge Platen (Het Zeeuws Landschap)

Hooge Platen

Read more
Uitzicht op de Hooge Platen (Het Zeeuws Landschap)

Hooge Platen

Read more
Welen Zuid-Beveland

Kolk lakes Zuid-Beveland

Read more
Kop van Schouwen

Kop van Schouwen

Read more
Kop van Schouwen

Kop van Schouwen

Read more
Kreekruggen en Poelgronden Walcheren

Kreekruggen en poelgronden Walcheren

Read more
Hollandersgatkreek

Kreken- en dekzandgebied Sint-Margriete - Aardenburg

Read more
Kustduinen Zuidwest Walcheren

Kustduinen Zuidwest Walcheren

Read more
Wandelaars door de schorren van Sint-Annaland in Tholen Geopark Schelde Delta

Laarzentocht op de schorren van Sint-Annaland

Read more
Lapscheurse Gat

Lapscheurse Gat

Read more
Lapscheurse Gat

Lapscheurse Gat

Read more
Drone beelden van het themapark over de Slag om de Schelde

Liberation Museum Zeeland

Read more
Een van de vuurtorens in Westkapelle (Zeeland.com)

Lighthouses Westkapelle

Read more
Kijkje in de collectie van Memorial 40-45 Kapelle

Memorial 40-45 Kapelle

Read more
Kijkje in de collectie van Memorial 40-45 Kapelle

Memorial 40-45 Kapelle

Read more
Crypten Abdij Middelburg

Middelburg Abbey

Read more
Moerspuische Watergang

Moerspuische Watergang

Read more
Moerspuische Watergang

Moerspuische Watergang

Read more
Berg van Troje in Borssele

Mount of Troy

Read more
Gevonden skelet tentoongesteld in het Museum Aardenburg

Museum Aardenburg

Read more
Gevonden skelet tentoongesteld in het Museum Aardenburg

Museum Aardenburg

Read more
Museum De Burgsche Schoole

Museum de Burghse Schoole

Read more
Museum De Burgsche Schoole

Museum de Burghse Schoole

Read more
Aanzicht Museumboerderij Goemanszorg

Museum farm Goemanszorg

Read more
Staats-Spaanse Linies rondom voormalig vestigingsstad Retranchement

Museum Het Bolwerk

Read more
Staats-Spaanse Linies rondom voormalig vestigingsstad Retranchement

Museum Het Bolwerk

Read more
Museum Hulst

Museum Hulst

Read more
Voorkant van museum Hulst

Museum Hulst

Read more
Het Stadshuis van Veere, één van de twee locaties van Museum Veere

Museum Veere

Read more
Het Stadshuis van Veere, één van de twee locaties van Museum Veere

Museum Veere

Read more
Aanzicht Museumboerderij Goemanszorg

Museumboerderij Goemanszorg

Read more
Buitenlocatie (Oude Haven) van Museumhaven Zierikzee

Museumhaven Zeeland

Read more
Buitenlocatie (Oude Haven) van Museumhaven Zierikzee

Museumhaven Zeeland

Read more
Zeelandbrug

Nationaal Park Oosterschelde

Read more
bezoekers bekijken de groeve

Nieuw-Namen

Read more
bezoekers bekijken de groeve

Nieuw-Namen

Read more
Foto wandeling

Ommetje Hansweert: Parlevinkerspad (3,7 km)

reimerswaal
Read more
Foto van het monument

Ommetje Krabbendijke: Core with Spirit (5,7 km)

Reimerswaal
Read more
Zweedse huisjes

Ommetje Kruiningen: Flood disaster 1953 (8,5 km)

Reimerswaal
Read more
coupure

Ommetje Oostdijk: Drowned Villages (7,3 km)

reimerswaal
Read more
Dorpshuis

Ommetje Rilland: Old & New (6,7 km)

Reimerswaal
Read more
Tentoonstelling in het Gdynia Museum

Oorlogsmuseum Gdynia

Read more
Ingang van Oorlogsmuseum Switchback

Oorlogsmuseum Switchback

Read more
Oosterschelde - Stormvloedkering

Oosterschelde

Read more
Zeelandbrug

Oosterschelde National Park

Read more
Ingang van het OosterscheldeMuseum in Yerseke

OosterscheldeMuseum

Read more
Ingang van het OosterscheldeMuseum in Yerseke

OosterscheldeMuseum

Read more
Bezoekers wandelen langs de getijdgeul Hammen in de gemeente Schouwen, Oosterschelde

Oosterscheldeweek

Read more
Otheensekreek

Otheense kreek

Read more
Otheensekreek

Otheense kreek

Read more
De Poel, Hoeve vd Meulen bij 's-Heer Abtskerke

Oudland area de Poel

Read more
Oudlandgebied de Putting

Oudland area De Putting

Read more
De Poel, Hoeve vd Meulen bij 's-Heer Abtskerke

Oudlandgebied de Poel

Read more
Oudlandgebied de Putting

Oudlandgebied De Putting

Read more
Mensen aan de Plompe Toren

Plompe Toren

Read more
Mensen aan de Plompe Toren

Plompe Toren

Read more
Pluimpot

Pluimpot

Read more
Pluimpot

Pluimpot

Read more
Polderhuis Westkapelle

Polderhuis Westkapelle

Read more
Polderhuis Westkapelle

Polderhuis Westkapelle

Read more
Portaal van Vlaanderen (Zeeland.com)

Portaal van Vlaanderen

Read more
Portaal van Vlaanderen (Zeeland.com)

Portaal van Vlaanderen

Read more
Vroeg-middeleeuwse ringwalburg in Burgh

Ring rampart castle Burgh

Read more
Vroeg-middeleeuwse ringwalburg in Burgh

Ringwalburg Burgh

Read more
Schuddebeurs

Schuddebeurs

Read more
Schuddebeurs

Schuddebeurs

Read more
Deel uit bebording Ommetjes

Short Walks Reimerswaal

Reimerswaal
Read more
Snorkellende vrouw (gemaakt door Lars H Knudsen)

Snorkelsafari

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

Staats-Spaanse Linies

Read more
Halte Arsenaal van de Zonnetrein (zonnetreinzeeland.nl)

Stadswandeling Vlissingen

Read more
Moerspuische Watergang, onderdeel van de Staats-Spaanse Linies

State-Spanish Lines

Read more
Stoomtrein Goes - Borsele (zeeland.com)

Steam train Goes-Borsele

Read more
Stoomtrein Goes - Borsele (zeeland.com)

Stoomtrein Goes-Borsele

Read more
Strandwal Walcheren

Strandwal Walcheren

Read more
Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris

Terra Maris

Read more
Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris

Terra Maris

Read more
Oudurp

The Cristercian Detour (8,9 km)

Reimerswaal
Read more
Veerse Meer

Veerse Meer and Schenge

Read more
Veerse Meer

Veerse Meer en Schenge

Read more
Verdronken Land van Saeftinghe

Verdronken Land van Saeftinghe

Read more
Verdonken-Zwarte-Polder_-West-Zeeuws-Vlaanderen-slikken_-schorren-en-duingebied-direct-aan-zee-gemee.jpeg

Verdronken Zwarte Polder

Read more
Schiponderdelen in het Visserijmuseum Breskens

Visserijmuseum - Breskens

Read more
Luchtfoto Kop van Schouwen (Sky Pictures)

Vroon grounds and Verklikker dunes

Read more
Luchtfoto Kop van Schouwen (Sky Pictures)

Vroongronden en Verklikkerduinen

Read more
Een van de vuurtorens in Westkapelle (Zeeland.com)

Vuurtorens Westkapelle

Read more
Deel uit bebording Ommetjes

Wandelingen Reimerswaal

Reimerswaal
Read more
Tentoonstelling in het Gdynia Museum

War Museum Gdynia

Read more
Ingang van Oorlogsmuseum Switchback

War Museum Switchback

Read more
Watersnoodmuseum

Waternsoodmuseum - Flood museum

Read more
Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum

Read more
Welen Zuid-Beveland

Welen Zuid-Beveland

Read more
Westerschelde

Western Scheldt

Read more
Westerschelde

Westerschelde

Read more
Yerseke Moer

Yerseke and Kapelse Moer

Read more
Yerseke Moer

Yerseke en Kapelse Moer

Read more
Twee zeehonden staren je aan vanop de Platen van Ossenisse

Zeehonden spotten

Schelde
Read more
Kijkje in de collectie van het Zeeuws Maritiem MuZEEum

Zeeland Maritime MuZEEum

Read more
Kijkje in de collectie van het Zeeuws Maritiem MuZEEum

Zeeuws Maritiem MuZEEum

Read more
Inkijkje in de collectie van het Zeeuws Museum

Zeeuws Museum

Read more
Inkijkje in de collectie van het Zeeuws Museum

Zeeuws Museum

Read more
Zuidkust Schouwen (gemaakt door Marcelle Davidse)

Zuidkust van Schouwen

Read more
Zuidkust Schouwen (gemaakt door Marcelle Davidse)

Zuidkust van Schouwen

Read more
Passageule

Zwin creek remnants and Passageule

Read more
Passageule

Zwinkreeksrestanten en Passageule

Read more