Scheldeland

Het Scheldeland is een Vlaamse regio die zich uitstrekt langs de Schelde, de Dender en de Rupel. Het gebied staat onder andere geologisch bekend door de Cuesta van Boom en haar baksteenindustrie.

KENMERKEN

Op het eerste zicht kilometers autovrije jaagpaden, gezellige dijkwegen en gratis veerdiensten. Maar de geologie staat hier niet stil.

Oude mariene kleilagen van zo'n 30 miljoen jaar oud (voor geologen: de Boomse klei uit het Rupeliaan) komen in deze regio aan het oppervlak. Daardoor heeft zich hier een intrigerende mix van historisch industrieel landschap en natuur ontwikkeld die overal in het gebied mooi te zien is.

De groeves langs de Rupel staan dan weer bekend onder fossielenzoekers voor de slakken, tweekleppigen en visresten uit de Formatie van Boom en de haaientanden in de bovenliggende zanden van de Formatie van Berchem.

LIGGING

De regio Scheldeland situeert zich ten zuidoosten van Antwerpen en bestrijkt de Geopark partnergemeenten Berlare, Boom, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Gent, Hamme, Laarne, Merelbeke, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Wetteren en Zele.

't  Sas  - Sluisje tussen huidige en de Oude Schelde (gemaakt door Arjen Hartog)

Toerisme in Scheldeland

Een samenwerkingsverband tussen toerisme Oost-Vlaanderen en de Provincie Antwerpen om alle hotspots in Scheldeland onder de aandacht te brengen. 

De Schelde meanderend door het landschap

Aan het einde van de laatste ijstijd trad een grote toename van waterafvoer via de Schelde op en begon de rivier tijdelijk erg sterk te meanderen. In het Schelde land zijn nog tal van paleomeanders en kronkelwaardruggen (gelegen in de binnenbochten van de meanders) aanwezig. Een exemplarische voorbeelden hiervan liggen bij Berlare. Hier zijn de meanderbochten en kronkelwaarden uitzonderlijk mooi ontwikkeld en goed bewaard.

Nabij Bornem ligt de Oude Schelde, een afgesneden stuk rivier met een omzoming door een middeleeuws landschap van meersen (hooilanden in overstromingsgebieden) en natte broekbossen. Opvallend in het gebied zijn de vele weelen (kolkgaten) die bij dijkdoorbraken zijn ontstaan en nu dikwijls een rijke natuurwaarde hebben.

Scheldeland is bij uitstek een gebied om per fiets of wandelend te verkennen. Een prachtig landschap met een bijzondere afwisseling van landschap, natuur, erfgoed en met een rijke dis aan streekproducten

Alle activiteiten in Scheldeland

Type
Bezoekerscentrum Donkmeer een startpunt voor veel wandel- en fietsroutes

Donkmeer Visitor Centre

Read more
Luchtfoto van de Abdij Sint Bernardus te Hemiksem

Abdij Sint Bernardus

Read more
UNESCO Memory of the World - Archief Middelburgse Commercie Compagnie

Archief Middelburgse Commercie Compagnie

Read more
UNESCO Memory of the World - Archief Middelburgse Commercie Compagnie

archives of the Middelburgsche Commercie Compagnie

Read more
Logo Aspergefestival Puurs-Sint-Amands

Asparagus Festival

Read more
Logo Aspergefestival Puurs-Sint-Amands

Aspergefestival

Read more
Bezoekerscentrum Donkmeer een startpunt voor veel wandel- en fietsroutes

Bezoekerscentrum Donkmeer

Read more
Actieve winningsput Boomse klei

Boom Cuesta

Read more
Een kijkje in het Steenbakkerijmuseum 't Geleeg

Brickmaking Museum 't Geleeg

Read more
Een familie bezoekt het Steenbakkerijmuseum EMABB

Brik Boom

Read more
Een familie bezoekt het Steenbakkerijmuseum EMABB

Brik Boom

Read more
Uitzicht op Kasteel d'Ursel

Castle d'Ursel

Read more
Actieve winningsput Boomse klei

Cuesta van Boom

Read more
Veerpont Tielrode-Hamme Durme Mirabrug

Durme Valley

Read more
Veerpont Tielrode-Hamme Durme Mirabrug

Durmevallei

Read more
fietsroute emile verhaeren puurs-sint-amands

Fietsen in het spoor van Emile Verhaeren

Read more
Luchtfoto Fort van Bornem

Fort of Bornem

Read more
Poort van Fort Steendorp

Fort of Steendorp

Read more
Luchtfoto Fort van Bornem

Fort van Bornem

Read more
Poort van Fort Steendorp

Fort van Steendorp

Read more
De Schelde bij Weert - zoetwaterschorren langs de Schelde

Freshwater tidal area and polders of the Scheldt

Read more
Tegels in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum

Gilliot & Roelants Tegelmuseum

Read more
Tegels in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum

Gilliot & Roelants Tile Museum

Read more
Oude tekening Heemkundig Museum Ter Palen

Heemkundig Museum Ter Palen

Read more
Kijkje in het Heemmuseum Hemiksem

Heemmuseum Ontrent den Hover

Read more
Kijkje in het Heemmuseum Hemiksem

Heemmuseum Ontrent den Hover

Read more
Kijkje in het Hof van Peene

Hof van Peene

Read more
Kijkje in het Hof van Peene

Hof van Peene

Read more
Uitzicht op Kasteel d'Ursel

Kasteel d'Ursel

Read more
Opkomende zon bij het Kasteel van Laarne

Kasteel van Laarne

Read more
Opkomende zon bij het Kasteel van Laarne

Laarne Castle

Read more
Molen

Mill Museum

Read more
Molen

Molenmuseum

Read more
Bezoekers bekijken de tentoonstelling in het Museum Rupelklei

Museum Rupelklei

Read more
Bezoekers bekijken de tentoonstelling in het Museum Rupelklei

Museum Rupelklei

Read more
Inkijkje in de collectie van Museum Erfgoed Zele

Museum Zeels Erfgoed

Read more
Inkijkje in de collectie van Museum Erfgoed Zele

Museum Zeels Erfgoed

Read more
Aanzicht van het Natuurhuis de Paardenstal

Natuur.huis de Paardenstal

Read more
Aanzicht van het Natuurhuis de Paardenstal

Natuur.huis de Paardenstal

Read more
De steenschuit 'Clotilde' in het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek

Nautical Visitor Centre Rupelstreek

Read more
De steenschuit 'Clotilde' in het Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek

Nautisch Bezoekerscentrum Rupelstreek

Read more
Eendenkooi, Kalkense Meersen - Berlare Broek

Paleomeanders Kalkense Meersen and Berlare

Read more
Eendenkooi, Kalkense Meersen - Berlare Broek

Paleomeanders Kalkense Meersen en Berlare

Read more
Paviljoen de Notelaer aan de Schelde

Pavilion De Notelaer

Read more
Paviljoen de Notelaer aan de Schelde

Paviljoen De Notelaer

Read more
Vooraanzicht Streekmuseum De Zilverreiger

Regional Museum De Zilverreiger

Read more
Foto van Reizende Tentoonstelling

Reizende Tentoonstelling

Read more
Zoetwaterschorren langs de Schelde - Rivierpark Scheldevallei (gemaakt door Arjen Hartog)

Rivierpark Scheldevallei

Read more
Campagnebeeld Ronde van het Donkmeer

Ronde van het Donkmeer

Read more
Streekgerechten uit de Rupelstreek

Rupel Valley

Read more
Streekgerechten uit de Rupelstreek

Rupelvallei

Read more
Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Scheepsvaartmuseum Baasrode

Read more
Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Scheepsvaartmuseum Baasrode

Read more
Dok in Scheepswerven Baasrode

Scheepswerven Baasrode

Read more
Fragment Scheldekaart van Rupelmonde tot de Noordzee in Felixarchief Antwerpen

Scheldekaart van Rupelmonde tot de Noordzee in FelixArchief Antwerpen

Read more
Zoetwaterschorren langs de Schelde - Rivierpark Scheldevallei (gemaakt door Arjen Hartog)

Scheldt Valley River Park

Read more
Luchtfoto van de Abdij Sint Bernardus te Hemiksem

St. Bernard Abbey

Read more
Een kijkje in het Steenbakkerijmuseum 't Geleeg

Steenbakkerijmuseum 't Geleeg

Read more
voorblad wandelbrochure steenbakkerstunnels herontdekt

Steenbakkerstunnels herontdekt

Read more
Vooraanzicht Streekmuseum De Zilverreiger

Streekmuseum De Zilverreiger

Read more
Oude tekening Heemkundig Museum Ter Palen

Ter Palen Heemkundig Museum

Read more
Praalgraf Emile Verhaeren

Walking in the footsteps of poet Emile Verhaeren

Sint-Amands
Read more
Praalgraf Emile Verhaeren

Wandelen in het spoor van dichter Emile Verhaeren

Sint-Amands
Read more
Uitzichtpunt Watertoren Rumst

Water Tower Rumst

Read more
Uitzichtpunt Watertoren Rumst

Watertoren Rumst

Read more
De Schelde bij Weert - zoetwaterschorren langs de Schelde

Zoetwatergetijdengebied en polders Schelde

Read more
Aanzicht Zwijvekemuseum

Zwijveke Museum

Read more
Aanzicht Zwijvekemuseum

Zwijvekemuseum

Read more