Natuurgebied Bokkegat Noord-Beveland

Voor 1530 was Noord-Beveland door de getijdegeul de Wijtvliet in tweeën gedeeld. In 1530 overstroomde het eiland tijdens de Sint-Felixvloed. Pas in 1598 start de herbedijking. Inmiddels is er dan een dikke laag vruchtbare klei op het oorspronkelijke land opgeslibt. Nieuwe boerderijen en dorpen worden gebouwd. De oude kerktoren van Kortgene wordt in ere hersteld. In de 20e eeuw wordt het eiland met dammen en een brug met andere delen van Zeeland verbonden en ontstaat het Veerse Meer. Het eiland heeft zijn agrarische en rustige karakter behouden en is een geliefde plek voor toeristen en recreanten.