Oost-Vlaamse Krekengebied

Het landschap hier werd gevormd door door de wind opgeblazen zand ruggen die werden doorsneden door zeekreken. De rietvelden gebieden rond de kreken zijn de thuisbasis van vogels als zoals rietzanger, blauwborst en bruine kiekendief. De zilte graslanden herbergen zouttolerante planten zoals zoals zeekraal en zeeaster. Op de dijken groeien planten als zoals wilde marjolein, donderkruid, fijne ooievaarsbek bezem, agrimonie en kattendoorn.

51.264574380713, 3.5685692034424