De Durme en de oude Durme

De Durme, een zijrivier van de Schelde, loopt vanaf de Moervaartdepressie via Lokeren en Waasmunster naar Tielrode waar ze uitmondt in de Schelde. Ten oosten van Lokeren is in de jaren vijftig van de 20e eeuw een stuw gemaakt. Hierdoor wordt het oostelijk deel van de Durme sterk door het getij gedomineerd en wordt de rivier naarmate je dichter bij Lokeren komt steeds smaller. Het bijzondere is eigenlijk dat je hier, terwijl je zo'n 120 kilometer verwijderd bent van de monding van de Westerschelde, een getijverschil van enkele meters hebt. Bij laagwater is de Durme een smal stroompje en bij hoogwater een veel bredere stroom die troebel ziet door het vele transport van slib. Langs de rivier liggen op diverse plaatsen nog de oorspronkelijke overstromingsgebieden, meersen, die in de zomer dienen als hooiland. Ten westen van Lokeren heeft de rivier een vast peil en heeft daar ook een sterkere recreatieve functie. Tussen Waasmunster en Hamme ligt ook de Oude Durme. Dit is een in de jaren dertig van de 20e eeuw afgesneden stuk van de Durme met een groot aantal meanders. Behalve landschappelijke schoonheid kent het gebied ook een rijke cultuurhistorie. Een prachtig gebied binnen Rivierpark Scheldevallei en Geopark Schelde Delta.