Museum Hulst

Museum Hulst is gevestigd in het historische gebouw van het Refugium Ten Duinen, het vluchthuis van de cisterciënzer monniken, die van de 13e tot de 17e eeuw rond Hulst inpolderingen verrichtten. In het museum zijn er onder meer archeologische vondsten uit het Laat-paleolithicum te bewonderen. Verder zijn er klederdrachten te zien: de Axelse klederdracht, de Hulster klederdracht en de Cadzandse klederdracht. Daarnaast zijn er voorwerpen die betrekking hebben op het gildewezen, op de relatie van Hulst met het epos Van den vos Reynaerde, op de militaire geschiedenis en de vestingwerken.

Meer informatie vind je hier.

51.281273357283, 4.0516457300594