Verdronken Zwarte Polder

Deze geosite ligt in het westen van Zeeuws-Vlaanderen en kent over korte afstanden sterke hoogteverschillen. Het gebied ontstond ongeveer 2600 jaar geleden toen verschillende zeearmen door de kustbarrière braken en het achterliggende veengebied veranderde in een schorrenlandschap. Dat schorrenlandschap werd doorsneden door getijdengeulen, waardoor er in de loop der tijd verschillende eilanden ontstonden. In de veertiende eeuw ontstond tussen de vroegere eilanden Cadzand en Groede een zeegat, het Zwarte Gat, dat voor de nodige bestuurlijke beroering zou zorgen. De volgende eeuwen deed de mens namelijk verschillende pogingen om het gat af te sluiten en in te polderen. In 1623 werden de schorren in de monding van het Zwarte Gat van het buitenwater afgesloten en werd uiteindelijk de Zwarte Polder aangelegd.

51.381009419879, 3.440304

Elevation image of the geosite and adjacent areas (AHN).

Dijkdoorbraak

De Zwarte Polder bleef niet lang bestaan. In een stormvloed in 1802 bezweek de dijk en verdween er vruchtbaar polderland onder water. Maar een klein gedeelte in het zuiden van de Zwarte Polder kon in 1803 ter bescherming van het achterliggende gebied opnieuw bedijkt worden. Bij de Verdronken Zwarte Polder vormde zich een getijdengebied met slikken, schorren en getijdengeulen. De zandige slikken liggen droog bij laagwater, waardoor het zand kan opwaaien en er zich duinen kunnen vormen tegen de dijken. Tussen de slikken en de duinen in liggen de schorren. Die worden alleen overspoeld bij springtij. Door die variatie ontstaat een gebied met uiteenlopende, bijzondere flora en fauna.  

Radartoren Verdronken Zwarte Polder

Fossielenvindplaats

Het strand in de omgeving van de Zwarte Polder is in de jaren 90 verschillende keren opgespoten om de kust te beschermen. Dat gebeurde met zand uit de Sluissche Hompels. In dat zand zaten haaientanden en fossiele schelpen uit het pleistoceen (de periode met ijstijden), het plioceen (de warme tijd daarvoor) en het nog oudere eoceen. Ook zijn er afdrukken van zeedieren te vinden in stukken zwart gesteente uit het oligoceen en mioceen. 

Bezoek via: Nieuwvliet-Bad, 4504 PG Nieuwvliet, Nederland

Meer informatie: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/verdronken-zwarte-polder