De Rupelstreek

De Rupelstreek is een heel bijzonder gebied ten zuiden van Antwerpen. Het is een onderdeel van het Scheldeland en vormt een groene zone tussen verschillende dichtbevolkte gebieden. Hier komt een 30 miljoen jaar oude laag met erg compacte zeeklei aan het oppervlakte in de vorm van een zogenaamde cuesta. Langs de Rupel van Hemiksem tot aan Rumst heeft zich vanaf de 18e eeuw een omvangrijke baksteenindustrie ontwikkeld, die inmiddels nagenoeg ook weer is verdwenen. Overal zijn hier sporen van geologie en cultuurhistorie zichtbaar. Ga mee op ontdekkingstocht naar sporen uit het verleden in dit mooie deel van Geopark Schelde Delta.