Kustduinen Zuidwest Walcheren

De geosite Kustduinen Zuidwest Walcheren bestaat uit het duingebied aan de monding van de Westerschelde. De duintoppen bereiken ca. 50 meter + NAP en behoren daarmee tot de hoogste van Nederland. Ze zijn afgezet op het oudere getijdenlandschap dat door inbraken vanuit de Westerschelde deels werd geërodeerd. Het duingebied is opvallend smal, steil en hoog. Dit komt onder andere door een ruim tien meter diepe getijdengeul die de over erodeert, het Oostgat. Vanwege de gevaarlijke situatie met het diepe Oostgat vlakbij de kust wordt dit duingebied zeer nauwgezet door de mens onderhouden. 

51.515948801433, 3.4491741839976