Strandwal Walcheren

De geosite Strandwal Walcheren bestaat uit een west-oost georiënteerde langwerpige verhoging in het landschap tussen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Serooskerke. De ‘strandwal’ van Walcheren heeft een afwijkende oriëntatie ten opzichte van andere strandwallen in Nederland, die over het algemeen parallel aan de kust noord-zuid lopen. De rug is gevormd parallel aan de voormalige kustlijn van het Veere-diep. Ten noorden van de strandwal is alle veen in de ondergrond door getijstroming in het zeegat opgeruimd. Ten zuiden ervan is het nog in de ondergrond aanwezig.

51.563890110636, 3.6085644224004

Strandwal Vrouwenpolder, Geosite Strandwal Walcheren

Afwijkende ligging

De rug bestaat uit drie delen. De meest westelijke onderbreking valt samen met een brede kreekrug die bij Oostkapelle loodrecht op de wal staat. De oostelijke onderbreking valt samen met de Serooskerkse kreek. Omdat de kreken de rug doorsnijden is het waarschijnlijk zo dat die al actief waren tijdens het ontstaan van de wal, waardoor die hier geen aaneengesloten rug kon vormen.